Hvordan fungerer ToolsForSchools

Reservasjon av rom og utstyr har tradisjonelt foregått ved hjelp av papir og blyant. Ved å flytte dette arbeidet over til internett, vil du se en fantastisk forbedring.

Programmet har tre typer brukere:

Reservasjonssystemet er svært enkelt å bruke, men for administratorbrukerne vil det være en fordel å kjenne til alle systemets deler. Denne brukerveiledningen gir kunn en grunnleggende innføring. Administratorbrukere bør derfor også lese den fullstendige brukerveiledningen som finnes i PDF-format.

 Før systemet kan tas i bruk, må alle nødvendige data registreres. Dette blir forklart i sidene som er beregnet for admin-brukerne.

Menyvalget Hjelp/Hjelp til gjeldende side gir deg en forklaring til den siden du har fremme.