Tools for Schools

Velkomstside

Tavlen er et viktig verktøy på skolen. Således er bøker. Verden går fremover, som tavlen som nå oftere blir skiftet ut med mer moderne digitale smart boards, eller papirbøkene som blir digitale for lesing på PC eller lesebrett.

Tools for Schools består av reservasjon av rom, utstyr og medier, samt andre verktøy som er viktige i skolehverdagen.


Tools